Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Spacerowej na os. Styków w Głogowie Młp.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy, na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Zbożowej o łącznej długości: 300m x 4,70m.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki bitumicznej (asfaltowej), na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Kościelnej, działka nr 635, Obr. 0001 Głogów Małopolski.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki bitumicznej (asfaltowej) wraz z regulacją poboczy, na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Zagajnikowej w Głogowie Młp.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego na os. Zabajka

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie progów zwalniających i chodnika na ul. Bursztynowej

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż kontenera szatniowego.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Przygotowanie terenu pod boisko sportowe "ORLIK"

Koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi dojazdowej i wzdłuż cmentarza parafialnego na osiedlu Rogoźnica w Głogowie Małopolskim.

Koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wzmocnienie podbudowy oraz ułożenie dywanika asfaltowego na drodze i części parkingu przy cmentarzu parafialnym na osiedlu Rogoźnica.

Koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw oraz terenu rekreacyjno - sportowego na os. Słonecznym

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego na osiedlu Niwa.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu przy placu zabaw na ul. Menerki na os. Niwa w Głogowie Małopolskim

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja infrastruktury na miejskim obiekcie wielofunkcyjnym, osiedle Centrum, ul. Fabryczna 10.

Koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zabajka

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Dywanik asfaltowy na Głowackiego

Koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ulicy Bursztynowej na osiedlu Zabajka.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy, na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Wiklinowej w Stykowie.

Koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wiklinowej na terenie miejscowości Styków.

Koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nakładki bitumicznej waz z regulacją poboczy na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Rolniczej.

Koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa podbudowy drogi gminnej obok Parku na osiedlu Rogoźnica.

Koszt: 30 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie oświetlenia ulicznego ulica Ofiar Katynia Głogów Młp. - sieć napowietrzna na słupach betonowych oraz monitoring Parku i Domu Ludowego.

Koszt: 30 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa dywanika asfaltowego drogi gminnej obok Parku na osiedlu Rogoźnica.

Koszt: 40 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie nawierzchni gumowej na planowanym placu zabaw w Woli Cichej.

Koszt: 50 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wola Cicha.

Koszt: 49 947,60 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie chodnika przy ul. Królowej Jadwigi na os. Niwa - na odcinku od ul. Forysiewicza do ul. Jagiełły.

Koszt: 50 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie zadaszenia trybun na stadionie LKS Głogovia, wymiana siedzisk i ułożenie kostki pod trybunami.

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont pomieszczeń remizy OSP w Głogowie Młp.

Koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej na os. Zabajka

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Dokończenie remontu drogi gminnej nr 108/361 R Zabajka Dymarka

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja parkingu przy cmentarzu parafialnym w Rogoźnicy oraz utwardzenie drogi dojazdowej.

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa oświetlenia i modernizacja drogi gminnej w Rogoźnicy.

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie chodnika przy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od Krasickiego do ul. Ks. Ujdy

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi na osiedlu Niwa - na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Krasickiego

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

By czuć się bezpiecznie.

Koszt: 10 200 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont i poprawa wizerunku Domu Ludowego w Woli Cichej.

Koszt: 34 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Remont zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Woli Cichej wraz z doposażeniem kuchni.

Koszt: 50 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Chodnik na ul. Polnej

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Głogów Małopolski poprzez zakup specjalistycznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Głogowie Młp.

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw przy ul. Menerki

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa monitoringu ulicznego na os. Niwa

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt