Wybrany do realizacji

1 Modernizacja infrastruktury na miejskim obiekcie wielofunkcyjnym, osiedle Centrum, ul. Fabryczna 10.

W ramach projektu planuje się wykonanie naprawy elewacji zewnętrznej gminnego budynku, z którego korzystają motocykliści, seniorzy, sportowcy, dzieci i młodzież oraz inne... więcej »

W ramach projektu planuje się wykonanie naprawy elewacji zewnętrznej gminnego budynku, z którego korzystają motocykliści, seniorzy, sportowcy, dzieci i młodzież oraz inne grupy i stowarzyszenia, wymianę kasy biletowej, 2 bram wjazdowych i 2 bramek wejściowych na wielofunkcyjnym obiekcie (od strony parku Grabina i ulicy Fabrycznej), renowację ogrodzenia oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Wybrany do głosowania

2 Modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego na osiedlu Słonecznym.

Projekt zakłada urządzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Słonecznym oraz ustawienie tablicy do koszykówki. Na boisku trawiastym, które służy dzieciom i młodzieży do gier... więcej »

Projekt zakłada urządzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Słonecznym oraz ustawienie tablicy do koszykówki. Na boisku trawiastym, które służy dzieciom i młodzieży do gier zespołowych zamontowane zostaną urządzenia małej architektury - siedziska stadionowe, zostanie wyrównana nawierzchnia, dosiana trawa oraz wykonane będą niezbędne zabiegi pielęgnacyjne murawy.

Wybrany do realizacji

3 Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zabajka

Projekt dotyczy budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Krokusowej i Brylantowej od skrzyżowania z ulicą Diamentową wg. projektu budowlanego wykonanego w ramach budżetu oby... więcej »

Projekt dotyczy budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Krokusowej i Brylantowej od skrzyżowania z ulicą Diamentową wg. projektu budowlanego wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020. Jedyne oświetlenie które znajduje się w okolicy to oświetlenie Stacji Uzdatniania Wody co powoduje że osiedle znajduje się w zupełnej ciemności.

Wybrany do głosowania

4 Remont chodnika przy ulicy Larymowicza

Zadanie polegało będzie na remoncie chodników (wymiana krawężników i starych płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z podbudową) przy ulicy Larymowicza od kościoła para... więcej »

Zadanie polegało będzie na remoncie chodników (wymiana krawężników i starych płyt chodnikowych na kostkę brukową wraz z podbudową) przy ulicy Larymowicza od kościoła parafialnego w stronę ulicy Wojska Polskiego.

Wybrany do realizacji

5 Dywanik asfaltowy na Głowackiego

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej ( dywanik) dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców ulicy oraz osiedla Niwa, gdzie jest w dramatycznym sta... więcej »

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej ( dywanik) dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców ulicy oraz osiedla Niwa, gdzie jest w dramatycznym stanie. W pierwszym etapie nasz projekt zakłada przygotowanie niezbędnej dokumentacji pod wykonanie nawierzchni asfaltowej. W kolejnym etapie wnioskujemy o wykonanie nawierzchni asfaltowej (dywanik) dla ulicy Bartosza Głowackiego.

Wybrany do realizacji

6 Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ulicy Bursztynowej na osiedlu Zabajka.

Projekt polega na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Bursztynowej na osiedlu Zabajka, o długości ok. 200mb (od skrzyżowania z  ul. Uroczą).

Wybrany do głosowania

7 Budowa strefy rekreacyjnej na os. Styków w Głogowie Małopolskim.

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjnej oraz budowę siłowni zewnętrznej wraz z  przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Celem projektu jest stworzenie miejsca, któ... więcej »

Projekt zakłada stworzenie strefy rekreacyjnej oraz budowę siłowni zewnętrznej wraz z  przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Celem projektu jest stworzenie miejsca, które umożliwi mieszkańcom atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, poprawę aktywności fizycznej oraz integracji społecznej.

Wybrany do realizacji

8 Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z regulacją poboczy, na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Wiklinowej w Stykowie.

Przedmiotem wniosku jest wykonanie nak.ladki asfaltowej z regulacją poboczy na ul. Wiklinowej w Stykowie, na działce nr 1063, odcinku od dz. nr 1066 do dz. nr 1091/1, o ł... więcej »

Przedmiotem wniosku jest wykonanie nak.ladki asfaltowej z regulacją poboczy na ul. Wiklinowej w Stykowie, na działce nr 1063, odcinku od dz. nr 1066 do dz. nr 1091/1, o łącznej dł. ok. 350 m i szer. 3,5 m, stanowiącej drogę gminną. Nakładkę należy wykonać z warstwy ścieralnej - z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. min. 4 cm i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. min. 4 cm.

Wybrany do głosowania

9 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Spacerowej na os. Styków w Głogowie Młp.

Projekt zakłada przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz rozpoczęcie pierwszego etapu montażu lamp przy ulicy Spacerowej na osiedlu Styków. W chwili obecnej ulica ta ni... więcej »

Projekt zakłada przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz rozpoczęcie pierwszego etapu montażu lamp przy ulicy Spacerowej na osiedlu Styków. W chwili obecnej ulica ta nie jest oświetlona. Montaż oświetlenia nie tylko poprawi komfort życia osobom mieszkającym przy tej ulicy, ale zapewni poczucie bezpieczeństwa wszystkim ludziom korzystającym z tej drogi.

Wybrany do realizacji

10 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Wiklinowej na terenie miejscowości Styków.

Przedmiotem wniosku jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowej w Stykowie, gmina Głogów Małopolski, na działce nr 1063 ... więcej »

Przedmiotem wniosku jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowej w Stykowie, gmina Głogów Małopolski, na działce nr 1063 stanowiącej własność gminy. Planowane oświetlenie winno być wykonane na odcinku istniejącej drogi od dz. nr 1064 do dz. nr 950/5, obręb 0010, o łącznej długości ok. 340 m.

Wybrany do głosowania

11 Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na os. Styków „Bugaj”.

Projekt zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi około 100 m wraz z regulacją drogi i pobocza. Droga ta obecnie jest kamienista, co powoduje konieczność czę... więcej »

Projekt zakłada wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi około 100 m wraz z regulacją drogi i pobocza. Droga ta obecnie jest kamienista, co powoduje konieczność częstego jej poprawiania.

Wybrany do głosowania

12 Doposażenie placu zabaw przy ul. Turkusowa (obok stadionu TS Noverra)

W ramach zadnia planuje się doposażenie placu zabaw przy ulicy Turkusowej na os. Zabajka w dodatkowe urządzenia za 50 tys. zł.

Wybrany do realizacji

13 Wykonanie nakładki bitumicznej waz z regulacją poboczy na istniejącej drodze gminnej usytuowanej na ul. Rolniczej.

Przedmiotem wniosku jest wykonanie nakładki bitumicznej (asfaltowej) wraz z regulacją poboczy na ul. Rolniczej w miejscowości Głogów Małopolski, na działce nr 2109. Powie... więcej »

Przedmiotem wniosku jest wykonanie nakładki bitumicznej (asfaltowej) wraz z regulacją poboczy na ul. Rolniczej w miejscowości Głogów Małopolski, na działce nr 2109. Powierzchnia do wykonania nakładki asfaltowej wynosi ok. 1300 m2 i winna być wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. min. 5 cm i warstwy z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. min. 3 cm.

Wybrany do głosowania

14 Naprawa drogi Styków Bugaj, dojazd do zamieszkałych domów od numeru działki 100 do nr. domu 237A

Projekt zakłada położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi o dł. 600 metrów/szerokości 2 metry.

Wybrany do realizacji

15 Budowa podbudowy drogi gminnej obok Parku na osiedlu Rogoźnica.

Niwelacja terenu oraz wykonanie podbudowy drogi z tłucznia drogowego.

Wybrany do realizacji

16 Wykonanie oświetlenia ulicznego ulica Ofiar Katynia Głogów Młp. - sieć napowietrzna na słupach betonowych oraz monitoring Parku i Domu Ludowego.

Budowa słupów betonowych 5 szt. oraz podwieszenie kabla oraz montaż kamer monitorujących 3 szt. (park) oraz 2 szt. (Dom Ludowy) na osiedlu Rogoźnica. Wykonanie oświetleni... więcej »

Budowa słupów betonowych 5 szt. oraz podwieszenie kabla oraz montaż kamer monitorujących 3 szt. (park) oraz 2 szt. (Dom Ludowy) na osiedlu Rogoźnica. Wykonanie oświetlenia planuje się na wniosek mieszkańców i rady osiedla. Ulica przebiega przy Domu Ludowym oraz wzdłuż posesji mieszkańców, którzy od wielu lat prosili o taką inwestycję. Monitoring ma objąć teren przy Domu Ludowym i obiekt parku.

Wybrany do realizacji

17 Budowa dywanika asfaltowego drogi gminnej obok Parku na osiedlu Rogoźnica.

Ułożenie masy bitumicznej na przygotowanej podbudowie.

Wybrany do realizacji

18 Wykonanie nawierzchni gumowej na planowanym placu zabaw w Woli Cichej.

Celem projektu jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej na planowanym placu zabaw przy Domu Ludowym w Woli Cichej.

Wybrany do realizacji

19 Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wola Cicha.

Projekt zakłada budowę nowego, funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci na terenie Domu Ludowego. Wszystkie urządzenia bezwzględnie muszą posiadać stosowne certyfikaty bezpi... więcej »

Projekt zakłada budowę nowego, funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci na terenie Domu Ludowego. Wszystkie urządzenia bezwzględnie muszą posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa i znajdować się w odpowiednich odległościach od siebie, zapewniających bezpieczeństwo użytkowników. Planowany plac zabaw ma być ogólnodostępny dla wszystkich.

Wybrany do głosowania

20 Budowa oświetlenia boiska sportowego T.S. NOVERRA Głogów Młp. - Etap I

Planuje się wykonanie modernizacji stadionu T.S. NOVERRA Głogów Młp. - Etap I, związany z wykonaniem infrastruktury elektrycznej do zasilania lamp oświetleniowych płyty s... więcej »

Planuje się wykonanie modernizacji stadionu T.S. NOVERRA Głogów Młp. - Etap I, związany z wykonaniem infrastruktury elektrycznej do zasilania lamp oświetleniowych płyty stadionu.

Wybrany do realizacji

21 Wykonanie chodnika przy ul. Królowej Jadwigi na os. Niwa - na odcinku od ul. Forysiewicza do ul. Jagiełły.

Chodnik o standardowej szerokości wykonany z kostki brukowej.

Wybrany do głosowania

22 Wykonanie chodnika przy ul. Królowej Jadwigi na os.Niwa na odcinku od ul. Jagiełły do ul. Jana Pawła II.

Chodnik o standardowej szerokości, wykonany z kostki brukowej.

Wybrany do głosowania

23 Modernizacja kolejnego odcinka drogi gminnej w sołectwie Styków.

Inwestycja ma na celu położenie nawierzchni asfaltowej (bez konieczności wykonywania podbudowy pomocniczej) na utwardzoną drogę kamienną, na odcinku 126 metrów. Droga, o ... więcej »

Inwestycja ma na celu położenie nawierzchni asfaltowej (bez konieczności wykonywania podbudowy pomocniczej) na utwardzoną drogę kamienną, na odcinku 126 metrów. Droga, o której mowa w projekcie znajduje się w Sołectwie Styków i należy administracyjnie do Gminy Głogów Małopolski.

Wybrany do głosowania

24 Chodnik na ulicy Polnej.

Chcemy pozyskać dodatkowe środki na dokończenie chodnika na ulicy Polnej. Ruch pojazdów na tej ulicy jest duży. Dokończenie chodnika zwiększy bezpieczeństwo osób – szczeg... więcej »

Chcemy pozyskać dodatkowe środki na dokończenie chodnika na ulicy Polnej. Ruch pojazdów na tej ulicy jest duży. Dokończenie chodnika zwiększy bezpieczeństwo osób – szczególnie dzieci, które poruszają się ta ulicą do szkoły i z powrotem. Jak również mieszkańców tej ulicy i ulic przyległych, by  bezpiecznie przemieszczać się zarówno pieszo jak i samochodem.

Poprzedni projekt
Następny projekt